Les derniers ajouts/modifications (30) + Ajouter
halafu
Harufu iwonesao eshidjao harumwa owakati.
Halafu ngwamɓo dje ?.
Après tu dis quoi ?.
halafu
Harufu iwonesao eshidjao harumwa owakati.
Halafu ngwamɓo dje ?.
Après tu dis quoi ?.
hala
Bibi dziɗu hau djinkunɗu liramɓayao. Ɓani ya ɓwiɓwi n'owanyawe ikao omshia wahe nguo na sumu harumwa entsa.
Hala, shile shinyama sha hatwari.
Hala, shila inyama sha hatwari.
Le scorpion est un animal dangereux.
hala
Bibi dziɗu hau djinkunɗu liramɓayao. Ɓani ya ɓwiɓwi n'owanyawe ikao omshia wahe nguo na sumu harumwa entsa.
Hala, shile shinyama sha hatwari.
Hala, shila inyama sha hatwari.
Le scorpion est un animal dangereux.
haki
Ndrongoo yahustahiki hau ihuredjeio ha kishariâ.
Haki ya macandjo.
Droit de vote.
haki
Ndrongoo yahustahiki hau ihuredjeio ha kishariâ.
Haki ya macandjo.
Droit de vote.
hairi
Muntru avona, au shintru sharengeledzeha.
Leo ligari la hairi raha na jana mana tsilirengedza.
Leo legari ngilo kairi raha na djana mana tsilirengeza.
Aujourd'hui la voiture est mieux qu'hier car je l'ai réparée.
hairi
Muntru avona, au shintru sharengeledzeha.
Leo ligari la hairi raha na jana mana tsilirengedza.
Leo legari ngilo kairi raha na djana mana tsilirengeza.
Aujourd'hui la voiture est mieux qu'hier car je l'ai réparée.
hairi
Ndjema ha ; ɓora ha ; kairi ha. Ha hwandza uvumɓue hali ya hindru hau mndru iliyo zaiɗi raha na indrwadji hau n'eyapvira.
Hairi nihime kaɓula.
Kairi nidjuhe kaɓula.
Mieux vaut que je me lève tôt.
hairi
Ndjema ha ; ɓora ha ; kairi ha. Ha hwandza uvumɓue hali ya hindru hau mndru iliyo zaiɗi raha na indrwadji hau n'eyapvira.
Hairi nihime kaɓula.
Kairi nidjuhe kaɓula.
Mieux vaut que je me lève tôt.
haɗa (u-)
Itrenɗwa sha hwamɓia mndru ndraɓo ha udjandja.
Nasser amhada ɓɓahe amba wana gizama meso.
Nasser hamhaɗaya mɓaɓahe uka nge na mtihani mauɗu.
Nasser a trompé son père qu'il a un examen demain.
haɗa (u-)
Itrenɗwa sha hwamɓia mndru ndraɓo ha udjandja.
Nasser amhada ɓɓahe amba wana gizama meso.
Nasser hamhaɗaya mɓaɓahe uka nge na mtihani mauɗu.
Nasser a trompé son père qu'il a un examen demain.
gwena
Poɗa dziɗu mntru atriao harimwa zinkopve pare matso yanawiri.
Pindra gauni laho. Utrise fetre matso yaho ha ligwena.
Vaya legauni laho. Utrise ndro ematso yaho gona.
Tu enfiles ta robe. Tu prends soin de colorer tes yeux de khôl noir.
gwena
Poɗa dziɗu mntru atriao harimwa zinkopve pare matso yanawiri.
Pindra gauni laho. Utrise fetre matso yaho ha ligwena.
Vaya legauni laho. Utrise ndro ematso yaho gona.
Tu enfiles ta robe. Tu prends soin de colorer tes yeux de khôl noir.
haina
Harufu itrenɗeo usonimwa dzina (hindru hau mwanaɗamu), ha hwandza ulivumbue wilo wilo ha igume.
Haina mwanaɗamu nge dhwamana.
Chaque personne est responsable.
haina
Harufu itrenɗeo usonimwa dzina (hindru hau mwanaɗamu), ha hwandza ulivumbue wilo wilo ha igume.
Haina mwanaɗamu nge dhwamana.
Chaque personne est responsable.
gagaya (u-)
Urongoa ha udziro. uka na udziro wa ulinganisa emakalima ha uyaredjeza.
Fundi wantru ye ugagaya mbapvi.
Notre maître bégaye légèrement.
gagaya (u-)
Urongoa ha udziro. uka na udziro wa ulinganisa emakalima ha uyaredjeza.
Fundi wantru ye ugagaya mbapvi.
Notre maître bégaye légèrement.
hahaya (u-)
Urongoa ha udziro. uka na udziro wa ulinganisa emakalima ha uyaredjeza.
Fundi wantru ye uhahaya mbapvi.
Notre maître bégaye légèrement.
hahaya (u-)
Urongoa ha udziro. uka na udziro wa ulinganisa emakalima ha uyaredjeza.
Fundi wantru ye uhahaya mbapvi.
Notre maître bégaye légèrement.
haha (u-)
Itrenɗwa shidjao n'elekalima uhahe (hindru shaola).
Eshahula shihaha.
Le repas est pourri.
haha (u-)
Itrenɗwa shidjao n'elekalima uhahe (hindru shaola).
Eshahula shihaha.
Le repas est pourri.
haɗaya (u-)
Namna ya ulaɓa mndru. Itrenɗwa sha hwamɓia mndru ndraɓo ha udjandja.
Muɗiru hahaɗaya emafanya hazi.
Le directeur a dupé les employés.
haɗaya (u-)
Namna ya ulaɓa mndru. Itrenɗwa sha hwamɓia mndru ndraɓo ha udjandja.
Muɗiru hahaɗaya emafanya hazi.
Le directeur a dupé les employés.
hadja
Namna ya utsaha ntrongo au shintru.
Tsina hadja ya wawe.
Ngami na hadja nawe.
J'ai besoin de toi.
hadja
Namna ya utsaha ntrongo au shintru.
Tsina hadja ya wawe.
Ngami na hadja nawe.
J'ai besoin de toi.
hadisi (u-)
Shitrendrwa sha urongoa na ulagua ntrongo.
Wami na waye risitoa hadisi.
Moi et lui nous discutons.
hadisi (u-)
Shitrendrwa sha urongoa na ulagua ntrongo.
Wami na waye risitoa hadisi.
Moi et lui nous discutons.
haɗisi
Ndrongo zapvira zirongolwao hau zivumɓulwao ha mirongozi.
Ehaɗisi ya djana kaidjanidjipvia.
L'histoire d'hier ne m'a pas plu.
haɗisi
Ndrongo zapvira zirongolwao hau zivumɓulwao ha mirongozi.
Ehaɗisi ya djana kaidjanidjipvia.
L'histoire d'hier ne m'a pas plu.
mmarusi
Mntruɓaɓa afungia mntru-mshe.
Mmarusi tsio aja.
Mmarusi tsuwo hadja.
Le marié est venu.
mmarusi
Mntruɓaɓa afungia mntru-mshe.
Mmarusi tsio aja.
Mmarusi tsuwo hadja.
Le marié est venu.
hadisi
Ntrongo zavira zilagulwao ha marongozi.
Mmangu akonitolea hadisi zahe wakati aka mwamtsa.
Ma mère me racontait ses histoires quand elle était petite.
hadisi
Ntrongo zavira zilagulwao ha marongozi.
Mmangu akonitolea hadisi zahe wakati aka mwamtsa.
Ma mère me racontait ses histoires quand elle était petite.
haɓari
Ndrongoo ikao ngoshuhuliho n'iyo. Hama ɓiashara ya kinafsia.
Waziri wah'ezehaɓari za pvondze.
Ministre des affaire étrangères.
haɓari
Ndrongoo ikao ngoshuhuliho n'iyo. Hama ɓiashara ya kinafsia.
Waziri wah'ezehaɓari za pvondze.
Ministre des affaire étrangères.
gwendzu
Inu nyunyi ikao, eäghlaɓu yahayo uka na mapuzi yarehanya range na msonko wapvereha. Ha heya na âkili ya ushenkeza owanaɗamu izo wamɓao.
Kwendzu hanishenkeza izo nahamɓa.
Le perroquet a répété ce que j'ai dit.
gwendzu
Inu nyunyi ikao, eäghlaɓu yahayo uka na mapuzi yarehanya range na msonko wapvereha. Ha heya na âkili ya ushenkeza owanaɗamu izo wamɓao.
Kwendzu hanishenkeza izo nahamɓa.
Le perroquet a répété ce que j'ai dit.
utamaɗuni
Udjimilifu wa zindru na ndrogoo ziswifuo enamna ya uêshi ya wandru, hau ya umati. Zo utsanganya swanaa, ngoma, ntsapvuho, djimbo na maandzishi, haki za mshindzi za mwanadamu, mila na ndrongoo za kitaɓu koko.
Udafuû utamaduni watru, ɗe udafuû ishihatru.
Uɗafiî outamaɗuni wahatru, nɗ'ouɗafiî eshihatru.
Défendre notre culture, c'est défendre qui nous sommes.
utamaɗuni
Udjimilifu wa zindru na ndrogoo ziswifuo enamna ya uêshi ya wandru, hau ya umati. Zo utsanganya swanaa, ngoma, ntsapvuho, djimbo na maandzishi, haki za mshindzi za mwanadamu, mila na ndrongoo za kitaɓu koko.
Udafuû utamaduni watru, ɗe udafuû ishihatru.
Uɗafiî outamaɗuni wahatru, nɗ'ouɗafiî eshihatru.
Défendre notre culture, c'est défendre qui nous sommes.
Mwenyezi Mngu
Kalima lapangiha ha umkutriho wa makalima maili MWENYEWE + EZI. Ɗe muumbizi wa ziumbe, a uju mwa kila ntrongo (duniani, akhira, mpevoni, moroni... au ulimengu). Wantru udhwani amba waye ɗe mwenyewe ezi.
Mwenyezi Mngu aumbu zimbingu na ishipvandre-sha-ntsi.
Mnyezi Mngu haumɓu zemɓingu n'eshipvanɗe-sha-ntsi.
Dieu Tout-puissant a créé les cieux et la Terre.
Mwenyezi Mngu
Kalima lapangiha ha umkutriho wa makalima maili MWENYEWE + EZI. Ɗe muumbizi wa ziumbe, a uju mwa kila ntrongo (duniani, akhira, mpevoni, moroni... au ulimengu). Wantru udhwani amba waye ɗe mwenyewe ezi.
Mwenyezi Mngu aumbu zimbingu na ishipvandre-sha-ntsi.
Mnyezi Mngu haumɓu zemɓingu n'eshipvanɗe-sha-ntsi.
Dieu Tout-puissant a créé les cieux et la Terre.
ɗene
Hindru washipara na mndru ulindwao ushilipve hau ushiredjeze mwinyi. Hindru sharengwa (dukani, bankini, shamani ...) pvwatsina uka shilipvwa.
Koko ngena ɗene hodukani ha Sitina.
Grand-mère a contracté une dette à l'épicerie de Sitina.
ɗene
Hindru washipara na mndru ulindwao ushilipve hau ushiredjeze mwinyi. Hindru sharengwa (dukani, bankini, shamani ...) pvwatsina uka shilipvwa.
Koko ngena ɗene hodukani ha Sitina.
Grand-mère a contracté une dette à l'épicerie de Sitina.
fukatre
Mfumo wa mwanɗo wa nɗola ya nyumeni hau wa wandru walolana nyumeni.
Ngamhombeo nɗola ndjema na fukatre djema.
Je te souhaite un bon mariage et une bonne lune de miel.
fukatre
Mfumo wa mwanɗo wa nɗola ya nyumeni hau wa wandru walolana nyumeni.
Ngamhombeo nɗola ndjema na fukatre djema.
Je te souhaite un bon mariage et une bonne lune de miel.
ɓundjilio
Mstanganyo wandru wendji pvahanu pvwadzima ha uhususwiana siasa hau mahaɗisi ya kibinadamu.
Mauɗu ngapvo ɓudjilio pvo ɓangweni pvwah'ouhuru. Sana udje.
Demain il y a un rassemblement à la place de l'indépendance. Essaie de venir.
ɓundjilio
Mstanganyo wandru wendji pvahanu pvwadzima ha uhususwiana siasa hau mahaɗisi ya kibinadamu.
Mauɗu ngapvo ɓudjilio pvo ɓangweni pvwah'ouhuru. Sana udje.
Demain il y a un rassemblement à la place de l'indépendance. Essaie de venir.
ɓundjilio
Mtsanganyiho wa wanaɗamu pvahanu mahususu harimwa lera mahususu ha uhaɗisi na ufikiri.
Mwanama utsiɗiwaze ngarsina ɓudjilio leo.
Frère n'oublie pas nous avons une réunion aujourd'hui.
ɓundjilio
Mtsanganyiho wa wanaɗamu pvahanu mahususu harimwa lera mahususu ha uhaɗisi na ufikiri.
Mwanama utsiɗiwaze ngarsina ɓudjilio leo.
Frère n'oublie pas nous avons une réunion aujourd'hui.
shindru
Kula ndrogo ionihao au ikomihao.
Ishitru ini imenyeha swafi, sho ɓombo.
Ishindru shino shimenyeha swafi, sho ɓombo.
Ishintru shini shimenyeha swafi, sho ɓombo.
Shehindru shinu shimesheha swafi, sho ɓomɓo.
Cet objet est vraiment abimé, il est usé.
shindru
Kula ndrogo ionihao au ikomihao.
Ishitru ini imenyeha swafi, sho ɓombo.
Ishindru shino shimenyeha swafi, sho ɓombo.
Ishintru shini shimenyeha swafi, sho ɓombo.
Shehindru shinu shimesheha swafi, sho ɓomɓo.
Cet objet est vraiment abimé, il est usé.
yomb
Mani ya majimbi.
Feleki yombo.
Vojana rika ripihi yombo ya nadzi.
Brèdes de songe ou taro.
yomb
Mani ya majimbi.
Feleki yombo.
Vojana rika ripihi yombo ya nadzi.
Brèdes de songe ou taro.
zama
Ɗe mwananya mndru-ɓaɓa wa mama.
Le frère de la maman.
zama
Ɗe mwananya mndru-ɓaɓa wa mama.
Le frère de la maman.
zama
Wakati wapvira hale.
Zamani eɓahari ika uruɗia hoɗingoni mwa lepare la mbwani.
Autrefois la mer s'arrêter derrière la route d'en bas.
zama
Wakati wapvira hale.
Zamani eɓahari ika uruɗia hoɗingoni mwa lepare la mbwani.
Autrefois la mer s'arrêter derrière la route d'en bas.
amana
Hindru (mapesa, dhahaɓu, gari, hindru itsoka yontsi) wanika mndru yahwentsize. Eshehindru isho ngaiɓiɗio yahuredjeze sho.
Ngamhuniko legari lahangu sha iyo amana.
Je te donne ma voiture mais c'est un gage.
amana
Hindru (mapesa, dhahaɓu, gari, hindru itsoka yontsi) wanika mndru yahwentsize. Eshehindru isho ngaiɓiɗio yahuredjeze sho.
Ngamhuniko legari lahangu sha iyo amana.
Je te donne ma voiture mais c'est un gage.