Ɗoleo lah'eâɗa

Waɓua maɓuku ha nafasi

Wafanye pvatsina kiasi

Emaɓea yontsi pia

Yalazimishiwa ulipva

 

Endzia watsenge

Omlango mdzima

Mipango ya maesha

Âɗa na mila matosha

 

Fiɗia emali n'eâkiɓa

Tsi taâɓu emalene

Maenɗeleo tsi mhima

Omuhimu nɗ'omharuma

 

Mashuhuli na truru

Na mazwea maii

Na uhaɗazi watawala

Ili pvatsikaye ɓaɗala

 

Wadjimilikisha ehaki

Haya na âiɓu zipasa

Haina hwenɗo kinyume

Fikira yahahe yitsivume

 

Owasuɓuti nɗ'owashashi

Ha maswa na ungwana

Wapva-ɗingo zehirimu

Udjinga utsiwatarumu

 

De Imrane
Publié par Enarmi
Variété shiNgazidja

Masquer
Nazid S.
ici c'est écrit Haina hwendo kinyume (j'ai pas compris) je crois que ca voulait dire "haina wendo kinyume) non ?
3an.