C’est un recueil de poèmes en langue comorienne dont les thèmes principaux sont l’éducation, l’amour et l’amitié entre les peuples.

Emandzishi yah’eshiyo shinu yanipvenushia wakati ikao tsika hudjiuzisa masuala mendji yahusu entsi yahatru. Ngamina mba-muda rangu nilio pvondze, sha zefikira zahangu pia zitsoɓaki homasiwani. Inu nɗ’emana ikao leshaîri lahanɗani tsilipara kinyume. Kinyume ha ukaya zendrongo ngazidjao na huɓadiliha ha mbapvi ha mbapvi. Fikira zindji zika zinidjilia hoitswani hata zinilazimisha nizitowe. Ika muhimu howamidjuu nionese emahaɓa yahangu n’entsi yahangu Komori, niswifu oulanga warizingiza, n’eɓahari, na n’owanadamu n’ezendrongo ndjema pia rilo n’izo. Oushaɓaɓi nguwo harumwa mzingiridji h’ezetaâɓu zilio zahusu zehazi n’emaenɗeleo n’omsomo

Variété shiNgazidja

Masquer